Cover_Art_for_'Static'

Ogólna ocena: 4,5

Gatunek: Indie pop

Nowy album duetu z Nowego Jorku.
Muzyka indie pop.
Ciepłe, miłe, pozytywne kompozycje. Trochę mało urozmaicenia, trochę mało oryginalności.
Ciekawe, zaśniedziałe instrumenty, które tworzą klimat i stanowią największy atut albumu.
Bardzo wysoki, czasem irytująco dziecinny głos wokalistki. Dużo lepiej dopasowany męski wokal wspomagający.
Nie ma tu utworów powalających na kolana, ale magiczność całości ma olbrzymi dar przekonywania. “Static” wyróżnia się na tle wielu pustych wydawnictw indie popowych.


Jasiek Gromadzki
Translation by Google Translate:
New album by music duo from New York.
Indie pop.
Warm, pleasant, positive songs. Diversify a little bit, a little bit of originality.
Interestingly, tarnished instruments that make up the atmosphere and are the greatest asset of the album.
Very high, sometimes annoyingly childish voice of the singer. Much better suited male vocal support.
There’s no great tracks, but magicality of whole has a huge gift of persuasion. “Static” stands out from the many empty indie pop releases.

Advertisements