Lorde_Pure_Heroine

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Pop

Debiut artystki z Nowej Zelandii.
Spokojna muzyka popowa.
Kompozycje jak na pop nieszablonowe, urozmaicone. Niestety nieszablonowość nie zawsze okazuje się skutecznym środkiem, kompozycje są nierówne.
Wokal artystki niestety nieoryginalny, łączący powagę Lany del Rey i młodzieńczość Miss Li. Należy jednak dodać, iż Lorde posługuje się swoim głosem bardzo sprawnie.
Całość można uznać za satysfakcjonującą, ale przeliczył się ten, kto liczył na powiew świeżości i nowe podejście do popu.


Jasiek Gromadzki
Translation by Google Translate:
Debut release of artist from New Zealand.
Quiet pop music.
Compositions for pop unconventional and varied. Unfortunately, the unique nature may not always be an effective means, the compositions are uneven.
Vocal artist sadly unoriginal, combining seriousness of Lana Del Rey and youthfulness of Miss Li. It should be noted, however, that the Lorde uses his voice very ably.
The whole can be considered satisfactory, but disappointed the one who hoped for a breath of freshness and a new approach to pop.