Prism_cover

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Pop Dance

Nowy album piosenkarki z Kalifornii.
Muzyka w okolicach pop i dance.
Nieoryginalne, mało urozmaicone, zazwyczaj prostackie kompozycje.
Bardzo dobry, charakterystyczny wokal.
Słaba warstwa instrumentalna, słaba produkcja.
Poza kilkoma przebojowymi utworami (“Roar”, “This Is How We Do”, “International Smile”) reszta tanecznych piosenek stanowi tylko kiepskiej jakości wypełniacze.
Tego typu struktura jest charakterystyczna dla całej twórczości Katy Perry ale przeboje z “Prism” są bez porównania słabsze od tych z “One Of The Boys”(“Hot n Cold”, “I Kissed A Girl”) czy z “Teenage Dream” (“Fireworks”, “E.T.”).
Kończące album, dwie dobre, stonowane ballady (“Double Rainbow” i “By The Grace of God”) sprawiają iż słaby album staje się “aż” taki sobie.


Jasiek Gromadzki
Translation by Google Translate:
New album by singer from California.
Music in the area of ​​pop and dance.
Non-genuine, little varied, usually simplistic compositions.
Very good, distinctive vocals.
Weak instrumental layer, poor production.
Apart from a few hit songs (“Roar”, “This Is How We Do”, “International Smile”), the rest of the dance songs is just poor quality fillers.
This type of structure is characteristic of the whole creation of Katy Perry but the hits from “PRISM” are incomparably weaker than those of “One Of The Boys” (“Hot n Cold”, “I Kissed A Girl”), or “Teenage Dream” (“Fireworks”, “ET”).
Ends album, two good, low-key ballad (“Double Rainbow” and “By The Grace of God”) that make the album transforms from weak to “even” so-so.

Advertisements