TEETH OF THE SEA – MASTER

Teeth_Of_The_Sea_-_Master_1376580157_crop_550x550

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Eksperymentalna Elektroniczna Progresywna

Najnowszy album zespołu z Londynu.
Ciężko zaklasyfikować twórczość zespołu do jednego gatunku. Eksperymentalna muzyka instrumentalna, w której słychać odległe echa post-rocka i post-elektroniki.
Długie, rozbudowane kompozycje, wśród których zdarzają się utwory progresywne.
Album z pewnością jest ponadprzeciętny, o czym decyduje znakomita sprawność jeśli chodzi o instrumenty, niemniej jednak nie do końca udało się zapanować na eksperymentami, których zastosowanie czasami pozbawione jest sensu.
Nierówny album, dla genialnych momentów warto posłuchać.


Jasiek Gromadzki
Translation by Google Translate:
The latest album of band from London.
Band’s works hard to classify into one genre. Experimental instrumental music where you can hear the distant echoes of post-rock and post-electronics.
Long, complex compositions, among which there are progressive songs.
Album is certainly above average, as determined by an excellent performance in terms of instruments, but not quite able to control the experiments, the use of which sometimes makes no sense.
Uneven album, for brilliant moments worth listening to.

Advertisements

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s