The_Marshall_Mathers_LP_2

Ogólna ocena: 5

Gatunek: Hip-hop

Nowy album słynnego rapera, kontynuacja wydanego przed trzynastu laty legendarnego “The Marshall Mathers”.
Bardzo oryginalna muzyka pod każdym względem.
Urozmaicona warstwa instrumentalna nie mająca wiele wspólnego z “tradycyjnymi” wyobrażeniami o hip-hopowym bicie. Nierzadko słychać rockowe brzmienia.
Eminem z znakomitej formie. Dzięki zjawiskowej grze głosem buduje unikalny dramatyzm przechodząc od stonowanego rapu do charakterystycznego, przenikliwego, agresywnego krzyku. Świetnie wypadają przyspieszenia.
Niestety zdarzyło się kilka słabych kawałków (“Stronger Than I Was”, “The Monster”, “So Far…”). Generalnie końcówka wyraźnie słabsza od reszty, Eminem wpada w mainstreamową nijakość.
Na albumie pojawiają się m.in. Rihanna, Kendrick Lamar, Nate Ruess.
Bardzo dobry album, ale oczekiwania związane choćby z tytułem albumu nie w pełni spełnione.


Jasiek Gromadzki
Translation by Google Translate:
Famous rapper’s new album, continuation of the legendary “The Marshall Mathers” released 13 years ago.
Very original music in every way.
The varied instrumental layer not having much in common with ‘traditional’ notions of hip-hop beat. Often you can hear rock sound.
Eminem in great shape. With the phenomenal usage of voice builds unique drama going from sober rap to the characteristic, penetrating, aggressive shouting. Great fall acceleration.
Unfortunately, it happened a few weak songs (“Stronger Than I Was”, “The Monster”, “So Far …”). Generally, the end clearly weaker than the rest, Eminem falls into mainstream blandness.
On the album there are artists such Rihanna, Kendrick Lamar, Nate Ruess.
Very good album, but the expectations of even the album title is not fully met.

Advertisements