MIA_Matangi_Cover

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Hip-hop Elektroniczna Eksperymentalna

Nowy album pochodzącej ze Sri Lanki artystki.
Eksperymentalny hip-hop osadzony w ostrej elektronice z częstym użyciem orientalnych brzmień.
Kompozycjom nie można zarzucić braku oryginalności, niestety pojawia się dużo nierówności, nawet w obrębie jednego utworu.
Ciekawy wokal raperki.
Generalnie eksperymenty nie zachwycają, zdarzają się dobre momenty, ale jak na 60 minut za mało ich.


Jasiek Gromadzki
Translation by Google Translate:
New album by artist of Sri Lanka origin.
Experimental hip-hop embedded in acute electronics with frequent use of oriental sounds.
The compositions can not be accused of lack of originality, but there is a lot of inequality, even within one song.
Interesting vocal of rapper.
In general, the experiments did not impress, there are good moments, but for 60 minutes not enough of them.

Advertisements