nic-sie-nie-stalo-b-iext21401795

Ogólna ocena: 3

Gatunek: Hip-hop Eksperymentalna

Najnowszy album wrocławskiego rapera.
Eksperymentalny hip-hop.
Album pod znakiem eksperymentów. Eksperymenty w sferze instrumentalnej (połączenie akordeonu i elektroniki), zabawa słowem momentami bardziej (łopatofobia), momentami mniej udana.
Niestety mimo dobrych momentów całość niezrozumiała i przeeksperymentowana.


Jasiek Gromadzki
Translation by Google Translate:
Wrocław rapper’s latest album.
Experimental hip-hop.
Album marked by experimentation. Experiments in the field of instrumental (a combination of accordion and electronics), expirments in lyrics, sometimes more, sometimes less successful.
Unfortunately, despite all the good moments album as a whole is incomprehensible and overexperimented.

Advertisements