images

Ocena: 3

Gatunek: Hip-hop

Tegoroczny album rapera z Warszawy.
Agresywny hip-hop z urozmaiconym bitem, niekojarzącym się raczej z tradycyjnym brzmieniem.
Na krążku Vienio proponuje swoje podejście do znanych polskich utworów (“Moja krew”, Strzeż się tych miejsc”, “To co czujesz to co wiesz”). Wspierają m.in. Maleo, Tomek Lipiński, Sztywny Pal Azji.
Charakterystyczny, niezbyt dobry wokal.
W tekstach dużo pesymizmu, który osiąga apogeum w utworze “Złota polska młodzież”.
Generalnie raper próbuje chyba pokazać, że historia zatoczyła koło i znów borykamy się z problemami z lat 80. Chyba jednak nie.


Jasiek Gromadzki
Translation by Google Translate:
This year’s album from rapper from Warsaw.
Aggressive hip-hop beat with a varied, rather not ‘traditional’ hip-hop sound.
On the album Vienio proposes his approach to the well-known Polish songs (“Moja Krew”,”Strzeż się tych miejsc”,”To co czujesz to co wiesz”). Supporters include Maleo, Tomek Lipiński, Sztywny Pal Azji.
Distinctive, very good vocals.
In the texts much pessimism, which reaches its apogee in the song “Złota polska młodzież”.
Generally, the rapper is trying to show that the history has come full circle and once again we face with problems from the 80s. I think not.

Advertisements