Artpop_cover

Ocena: 4

Gatunek: Pop Elektroniczna Dance

Najnowszy album gwiazdy pop.
Muzyka popowa z silnie akcentowaną elektroniką.
Po przebojowych “The Fame”, “The Fame Monster” i hymnowym “Born This Way” na “Artpop” Lady Gaga spuszcza powietrze.
W warstwie wokalnej dużo więcej luzu, momentami piękne lenistwo.
Wyrazista elektronika, im wyrazistsza tym lepsza.
Nierówne kompozycje.
Znakomita produkcja.
“Artpop” jest albumem innym – porzucony został schemat przebój – wypełniacze. Mimo kilku pustych utworów, większość kompozycji ma sens. Nie ma tu utworów na miarę “Poker Face”, “Bad Romance”, czy “Born This Way”, ale jest wiele niezłych piosenek.
Mimo wszystko album nie zachwyca, brakuje spójności – potencjał wciąż niewykorzystany.


Jasiek Gromadzki
Translation by Google Translate:
The latest album from pop star.
Pop music with heavily accented electronics.
After the blockbuster “The Fame”, “The Fame Monster” and full of anthem “Born This Way” to “Artpop” Lady Gaga decrease pressure.
The layer of vocal lot more slack, sometimes beautiful laziness.
Expressive electronics, the more expressive the better.
Uneven compositions.
Outstanding production.
“Artpop” is another album – singer abandoned scheme ‘hit – fillers’. Despite several empty tracks, most of the composition makes sense. There’s no great songs as “Poker Face”, “Bad Romance” and “Born This Way”, but there are many not bad ones.
Still, the album does not impress, lacks coherence – the potential is still untapped.

Advertisements