One_Direction_Midnight_Memories_(Official_Album_Cover)

Ogólna ocena: 2

Gatunek: Pop Pop rock

Nowy album angielskiego boysbandu.
Muzyka popowa. Zespół chciał skręcić w stronę rocka, co nie do końca się udało.
Słabe, krytycznie nieoryginalne kompozycje. Apogeum pozbawionego wyczucia tworzenia piosenek osiągnieto w tytułowym utworze.
Ani wokal, ani instrumenty nie ratują sytuacji.
Z naturalnych przyczyn One Direction już niedługo przestaną być “boy” bandem, “Midnight Memories” obrazują wyczerpanie formuły – nadal dominują słabe piosenki, ale tym razem brakuje przebojów. Nasuwa się pytanie: co dalej? Chyba nic.


Jasiek Gromadzki
Translation by Google Translate:
New album of English boyband.
Pop music. The team wanted to turn rock, which does not fully succeeded.
Poor, very unoriginal compositions. Apogee devoid of sense making songs achieved in the title track.
Neither vocals or instruments do not save the situation.
With natural causes One Direction will soon cease to be a “boy” band, “Midnight Memories” illustrate exhaustion of formula – still dominate the weak song, but this time missing hits. This begs the question: what next? I guess nothing.

Advertisements