Childish-gambino-because-the-internet

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Hip-hop

Najnowszy album amerykańskiego artysty.
Eksperymentalne podejście do hip-hopu, hip-hop właściwie stanowi jedynie tło.
Urozmaicone, oryginalne, niezłe kompozycje.
Artysta cechuje się wyczuciem, ale w natłoku wątków ciężko odnaleźć sens.


Jasiek Gromadzki
Translation by Google Translate:
The latest album from American artist.
Experimental approach to hip-hop, hip-hop actually is only a backdrop.
A varied, original, good compositions.
The artist has a sense, but in the multitude of threads hard to find meaning.

Advertisements