Jake_Bugg_Shangri_La

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Indie rock Folk Rock

Najnowszy album 19-latka z Anglii.
Płyta, podobnie jak cała dotychczasowa twórczość Anglika stoi pod znakiem braku oryginalności.
Po pierwsze Bugg niezbyt udolnie stara się naśladować amerykańskich gawędziarzy (zwłaszcza charakterystyczne beczenie Boba Dylana).
Po drugie kompozycje są do bólu nieoryginalne i ugrzecznione.
Wreszcie po trzecie artysta próbuje grać po amerykańsku co Anglikowi po prostu nie przystoi.
Lepsza końcówka ratuje przeciętną całość.


Translation by Google Translate:
The latest album from 19-year-old from England.
‘Shangri La’ , like all previous Englishman’s work stands under the sign of the lack of originality.
First of all Bugg is incompetently trying to imitate American storytellers (especially bleating characteristic for Bob Dylan).
Secondly, the compositions are radically unoriginal and polite.
Thirdly, the artist tries to play in the American way which just does not become Englishman.
Better end saves the average whole.