DAVE HAUSE – DEVOUR

Dave_Hause_-_Devour

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Rock Alternatywny rock

Solowy album amerykańskiego wokalisty, który współtworzył punkowe zespoły, m.in. Kid Dynamite i The Loved Ones.
Muzyka rockowa, ewidentnie amerykańskie podejście do rocka.
Bardzo nierówny album.
Nierówny wokal – ciekawe brzmienie i głębia głosu, ale momentami artysta nie wyrabia, czasami wpada w sztuczność.
Brakuje wyczucia, zwłaszcza jeśli chodzi o kompozytorstwo. Zbyt dużo sztuczności, naciągania i pustych utworów zwłaszcza w pierwszej połowie krążka.


Jasiek Gromadzki
Translation by Google Translate:
Solo album by American singer, who co-founded the punk bands, including Kid Dynamite and The Loved Ones.
Rock music, evidently American approach to rock.
Very uneven album.
Uneven vocals – an interesting and deep of voice, but sometimes the artist does not knead, sometimes falls into affectation.
There is no sense, especially when it comes to compositions. Too much artifice, stretching and empty tracks especially in the first half of the album.

Advertisements

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s