Dave_Hause_-_Devour

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Rock Alternatywny rock

Solowy album amerykańskiego wokalisty, który współtworzył punkowe zespoły, m.in. Kid Dynamite i The Loved Ones.
Muzyka rockowa, ewidentnie amerykańskie podejście do rocka.
Bardzo nierówny album.
Nierówny wokal – ciekawe brzmienie i głębia głosu, ale momentami artysta nie wyrabia, czasami wpada w sztuczność.
Brakuje wyczucia, zwłaszcza jeśli chodzi o kompozytorstwo. Zbyt dużo sztuczności, naciągania i pustych utworów zwłaszcza w pierwszej połowie krążka.


Jasiek Gromadzki
Translation by Google Translate:
Solo album by American singer, who co-founded the punk bands, including Kid Dynamite and The Loved Ones.
Rock music, evidently American approach to rock.
Very uneven album.
Uneven vocals – an interesting and deep of voice, but sometimes the artist does not knead, sometimes falls into affectation.
There is no sense, especially when it comes to compositions. Too much artifice, stretching and empty tracks especially in the first half of the album.

Advertisements