The_Jicks_-_Wig_Out_at_Jagbags

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Rock

Nowy album lidera zespołu Pavement.
Muzyka rockowa.
Bardzo urozmaicone i nieoryginalne kompozycje. Niestety panuje wsteczność, wszelkie eksperymenty i szaleństwa są jedynie powtórzeniem eksperymentów i szaleństw zagranych już w przeszłości.
Malkmus wokalnie nie zawodzi, ale nie ma również powodów do zachwytu.
Porządne instrumenty, znakomity pomysł na trąbkę.
Równy, dobry album, który nie proponuje niestety niczego nowego.


Translation by Google Translate:

The new album from the project of leader of the Pavement.
Rock music.
Very varied and non-original compositions. Unfortunately, there is retrogression, all experiments and insanity are merely a repetition of experiments and insanity, that have been already played in the past.
Malkmus vocal does not disappoint, but there is also no reason to wonder.
A solid instruments, a great idea for a trumpet.
A good, even album that, unfortunately, does not propose anything new.

Advertisements