GivethePeopleWhatTheyWant

Ogólna ocena: 3

Gatunek: Soul Funk

Piąty album w karierze zespołu z Brooklynu.
Muzyka w klimacie soulu i funku.
Bardzo wsteczna muzyka – zespół nie proponuje niczego nowego, wszystko opiera się na naśladownictwie.
Głos wokalistki nie wytrzymuje porównań z czołówką czarnej muzyki.
Klimatycznie, ale kompletnie bez pomysłu, przeciętniactwo.


Translation by Google Translate:
The fifth album in the band’s from Brooklyn career.
Music in a climate of soul and funk.
Very backward music – the band does not propose anything new, everything is based on imitation.
Singer’s voice does not stand comparison with those leading black music.
Climatically, but completely unimaginative, average.

Advertisements