Post_Tropical

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Ambient

Nowe wydawnictwo od irlandzkiego artysty.
Muzyka ambientowa.
Bez wątpienia na pierwszy plan wysuwa się wokal. James McMorrow eksperymentuje z bardzo wysokim falsetem, co momentami zachwyca, ale na dłuższą metę zaczyna męczyć. Sam głos nie jest oryginalny, ale nowatorstwo tkwi w zabawie jaką urządza sobie wokalista sięgając po wokalne środki rodem z czarnej muzyki.
Minimalistyczne, zdecydowanie zbyt skąpe instrumenty.
Album dobry, ale brakuje urozmaicenia.


Jasiek Gromadzki
Translation by Google Translate:
New release from the Irish artist.
Ambient music.
Without a doubt, vocal is in the foreground. James McMorrow is experimenting with a very high falsetto voice, which sometimes impresses, but in the long run, begins to tire. The voice is not original, but the novelty lies in the playing in which the singer reach the vocal means straight from black music.
Minimalist, far too scanty instruments.
Good album, but it lacks variety.

Advertisements