BLANK REALM – GRASSED INN

blank realm

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek:Indie Post-rock

Najnowszy album australijskiego zespołu.
Muzyka w okolicach indie.
Urozmaicone, długie kompozycje. Zespół nie boi się eksperymentowania.
Trudny do przetrawienia album. Dużo tu obśmiewania estetyki, sporo fałszowania. Poza tym “Grassed Inn” jest nierównym krążkiem. Przede wszystkim jednak należy album zrozumieć – ja nie rozumiem. Szkoda, bo potencjał jest słyszalny.


Jasiek Gromadzki
Translation by Google Translate:
The latest album of the Australian band.
Music in and around indie.
Varied, long compositions. The band is not afraid to experiment.
Difficult to digest the album. Much of playing with aesthetics here, a lot of singing out of tune. In addition, the “Grassed Inn” is uneven disc. Above all, you must understand the music – I do not understand. Too bad, because the potential is audible.

Advertisements

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s