moodymann-1202

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Eksperymentalna Elektroniczna

Najnowszy album muzyka z Detroit.
Eksperymentalna muzyka oparta na techno i house. Artysta używa również ścieżek z tradycyjnymi instrumentami.
Wiele miejsca zostało poświęcone miastu Detroit.
Muzyka wysokiej próby (znakomity bas), ale długość albumu działa na niekorzyść.
Dobry album.


Jasiek Gromadzki
Translation by Google Translate:
The latest album from Detroit musician.
Experimental music based on techno and house. The artist also uses the tracks of traditional instruments.
Much space has been devoted to the city of Detroit.
Music high sample (excellent bass), but the length of album works against the value of whole.
A good album.

Advertisements