SKINDRED – KILL THE POWER

Skindred-kill_the_power

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Metal Reggae Crossover

Piąty album walijskiego zespołu.
Typowe dla grupy połączenie metalu, reggae i rapcore’u.
Nierówny album: niespecjalne kompozycje ze świetnymi momentami, na uwagę zasługuje zwłaszcza perkusja.
Zespół chyba sam nie wiedział co chciał nagrać i w rezultacie na krążku mocna, dubstepowa elektronika miesza się z alternatywnie metalowymi i pop punkowymi refrenami, a potężny rapcore z reggae’owymi balladami, całość cierpi na nijakość, nieprzemyślany album, wiele dobrych pomysłów zostało zmarnowanych słabymi momentami.


Jasiek Gromadzki
Translation by Google Translate:
Welsh band’s fifth album.
Typical for the group combination of metal, reggae and rapcore.
Uneven album: unsung compositions with great moments, especially noteworthy drums.
The team probably did not know what he wanted to record on the album and as a result strong, dubstep electronics are mixed with alternative metal and pop punk choruses; powerful rapcore is mixed with reggae ballads, whole suffers from vagueness, ill-conceived album, a lot of good ideas have been wasted by weak moments.

Advertisements

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s