Beck_Morning_Phase

Ogólna ocena: 4,5

Gatunek: Alternatywny rock Folk

Nowy album artysty z LA.
Połączenie alternatywnego rocka i folku.
“Morning Phase” ukazuje słuchaczowi swoje dwa oblicza. Pierwsze oblicze to niezwykle dojrzały, subtelny artysta-czarodziej tworzący z wielkim wyczuciem. Wokalista z pięknym głosem. Meastria instrumentów.
Drugie oblicze to brak urozmaicenia, irytująca po pewnym czasie powolność, brak zmian tempa i poprzestanie na osiągnięciu uwodzącego rozmycia. Mogą się pojawić zarzuty naśladownictwam a to prostych piosenek w stylu The Beatles, a to delikatnej psychodelii prosto od Simon & Garfunkel.
Magiczny album, ale nie zapisze się w historii muzyki.


Jasiek Gromadzki
Translation by Google Translate:
New music by the artist from LA.
The combination of alternative rock and folk.
“Morning Phase” shows the listener its two faces. The first face is an extremely mature, subtle artist-magician creating with great sensitivity. The singer with a beautiful voice. Meastria instruments.
The second face is the lack of variety, annoying after some time slowness, no change of pace and stop at achieving seducing blur. There can appear allegations of imitation: simple songs in the style of The Beatles, delicate psychedelia straight from Simon & Garfunkel.
Magic album, but do not go down in the history of music.

Advertisements