sunkilmoonbenji

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Folk

Najnowsze wydawnictwo artysty z San Francisco.
Muzyka oparta na folku.
95% muzyki stanowi gawędziarski wokal. Artysta umiejętnie gra głosem o ciekawej barwie.
Pozostałe pięć procent to przede wszystkim prosta gitara akustyczna. Na perkusji zagrał perkusista Sonic Youth, Steve Shelley.
Całość stworzona z wyczuciem. Niestety album cechuje brak urozmaicenia, co przy 60-minutowej długości staje się udręką. Poza tym opowieściom Sun Kil Moona brakuje daru przekonywania.


Translation by Google Translate:
The newest release of the artist from San Francisco.
Music based on folk.
95% of music is the narrative voice. The artist skillfully plays the voice of an interesting timbre.
The remaining five percent is primarily a simple acoustic guitar. Drums played by Sonic Youth drummer Steve Shelley.
The whole created with feeling. Unfortunately, the album lacks variety, at the 60-minute length it becomes a nightmare. Besides, Sun Kil Moon’s stories lack the gift of persuasion.

Advertisements