Foster_the_People_-_Supermodel

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Indie Alternatywny rock

Drugi album w karierze tria z LA.
Muzyka w okolicach indie i alternatywnego rocka.
Niestety to co stanowiło siłę debiutu – piosenki – tym razem zawodzi, kompozycje są urozmaicone, ale nijakie, przechodzi się obok nich obojętnie. Brakuje przebojów, jedynym potencjalnym przebojem jest “Best Friend”, choć podobnie jak cały album sprawia wrażenie stworzonego na siłę.
Do tego dochodzą niewyrożniające się instrumenty i słaby wokal (choć w utworze “Goats in Trees” okazuje się, że możliwości są).
Przeciętny album.


Translation by Google Translate:
The second album in the career of the trio from LA.
Music in the vicinity of indie and alternative rock.
Unfortunately, what was the strength of their debut – songs – this time fails, the compositions are varied, but bland, you are indifferently skirting around them. There is a lack of hits, the only potential hit is “Best Friend”, but like the whole album there is impression that the song was created by force.
Then there kinda weak instruments and vocals (although listening to the song “Goats in Trees”, it turns out that the possibilities exist).
The average album.

Advertisements