The_Pretty_Reckless_-_Going_To_Hell_(Official_Album_Cover)

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Rock Hard rock

Drugi album zespołu z NY.
Muzyka hard rockowa.
Dobra rzemieślnicza robota, ale nie jest to nic odkrywczego.
Bezbarwne instrumenty, dobry, choć również niezbyt oryginalny wokal.
Albumu słucha się dobrze, ale nic tu nie zachwyca. Jeśli ktoś chce posłuchać kobiecego rocka to lepiej wyjąć coś z lat 80. czy 90.


Translation by Google Translate:
The second album from the band from NY.
Hard rock music.
Good hand-crafted work, but it is not nothing new.
Bland instruments, good, although also not very original vocals.
Sounds well, but there’s nothing delights. If someone wants to listen to a female rock it is better to take something from the 80s or 90s

Advertisements