Rooms_of_the_House

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Post-hardcore

Najnowszy album amerykańskiego zespołu.
Rozdzierająca muzyka post-hardcore.
Znakomite instrumenty zagrane z wyczuciem.
Wokal jest jedynie dodatkiem komentującym instrumenty.
Od początku słychać potencjał, który niestety nie został w pełni wykorzystany.
Dobry album, ale nie zachwyca, nie przekonuje.


Translation by Google Translate:
The latest album of the American band.
Ripping post-hardcore music.
Excellent instruments played sensitively.
Vocal is merely an adjunct to comment instruments.
From the beginning you can hear the potential, which unfortunately has not been fully untapped.
A good album, but not admiring, not convincing.

Advertisements