eternal-enemies

Ogólna ocena: 3

Gatunek: Hardcore Metal

Nowy album amerykańskiego zespołu.
Muzyka z okolic core’owych.
Przeważa bezmyślna nawalanka, pojawia się kilka ciekawych utworów, ale to za mało.
Słaby album.


Translation by Google Translate:
New album from American band.
Music from the core area.
The prevailing mindless songs, there are several interesting track, but it’s certainly not enough.
Weak album.

Advertisements