the afghan wigs

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Rock Alternatywny rock

Trzy lata po powrocie, szesnaście lat od poprzedniego albumu zespół z Ohio wydał nową płytę.
Rockowa muzyka w czystym wydaniu.
Znakomita produkcja, świetne, głębokie brzmienie, przywołujące na myśl lata 90.
Ciekawe, dobre, urozmaicone kompozycje.
Solidne instrumenty.
Niestety zawiódł wokal – słaby, nie potrafi przebić się przez instrumenty, psuje wydźwięk całości.
Mimo to powrót można uznać za udany, miło posłuchać porządnego rocka.


Translation by Google Translate:
Three years after reunion, sixteen years since the last album the band from Ohio released a new album.
Rock music.
Excellent production, great, deep sound, reminiscent of the 90s.
Interestingly, a good, varied compositions.
Solid instruments.
Unfortunately failed vocals – weak, unable to break through the instruments, spoils the whole.
Despite this return can be considered successful, it’s always nice to hear a decent rock.

Advertisements