WOODS – WITH LIGHT AND WITH LOVE

04a0954f

Ogólna ocena: 3

Gatunek: Indie rock Folk

Nowy album zespołu z Brooklynu.
Połączenie indie rocka i folku z elementami psychodelii.
Niezbyt ciekawe, mało urozmaicone kompozycje.
Przeważają akustyczne instrumenty, uwagę przyciągają nostalgiczne slide’y.
Wysoki, nieoryginalny wokal.
Całość bardzo przeciętna, niespecjalna, nieprzekonywująca.


Translation by Google Translate:
New album from the band from Brooklyn.
The combination of indie rock and folk with elements of psychedelia.
Not very interesting, very varied compositions.
Prevail acoustic instruments, nostalgic slides stand out.
High, unoriginal vocals.
All very average, unsung, unconvincing.

Advertisements

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s