04a0954f

Ogólna ocena: 3

Gatunek: Indie rock Folk

Nowy album zespołu z Brooklynu.
Połączenie indie rocka i folku z elementami psychodelii.
Niezbyt ciekawe, mało urozmaicone kompozycje.
Przeważają akustyczne instrumenty, uwagę przyciągają nostalgiczne slide’y.
Wysoki, nieoryginalny wokal.
Całość bardzo przeciętna, niespecjalna, nieprzekonywująca.


Translation by Google Translate:
New album from the band from Brooklyn.
The combination of indie rock and folk with elements of psychedelia.
Not very interesting, very varied compositions.
Prevail acoustic instruments, nostalgic slides stand out.
High, unoriginal vocals.
All very average, unsung, unconvincing.

Advertisements