THEE OH SEES – DROP

thee oh sees-drop

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Lo-fi Indie rock

Pogłoski o rozpadzie okazały się fałszywe, czego dowodem jest nowy album zespołu z San Francisco.
Muzyka wzorowana na hipisowską Kalifornię, całość utrzymana w konwencji lo-fi.
Mało urozmaicone, proste kompozycje.
Wysokie wokale stanowią tło, więcej miejsca pozostawiono instrumentom. Niestety instrumenty nie zachwycają.
Nierówny album – pojawiają się ciekawe detale, ale mnóstwo również słabych rozwiązań.
Mimo lepszej końcówki “Drop” jest sporym rozczarowaniem.


Translation by Google Translate:
Rumors of a break-up proved to be false, as evidenced by the new album from the band from San Francisco.
Music inspired by the hippie California, all kept in a lo-fi convention.
Little varied, simple compositions.
High vocals are in placed in the background, more place left to instruments. Unfortunately, the instruments do not impress.
Uneven album – there are interesting details, but also a lot of weak solutions.
Despite the better end, “Drop” is a huge disappointment.

Advertisements

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s