eels - cautionary_tales_cover2

Ogólna ocena: 3

Gatunek: Indie

Najnowszy album kalifornijskiego zespołu.
W opozycji do poprzedniego żywiołowego krążka, “The Cautionary Tales…” jest zbiorem ballad.
Główną rolę odgrywa nieskutecznie aspirujący do miana barda wokal.
Bardzo nudny album, brakuje dobrych utworów.


Translation by Google Translate:
California band’s latest album.
In contrast to the previous exuberant disc, “The Cautionary Tales …” is a collection of ballads.
The main role is played by unsuccessfully aspiring to become the bard vocals.
Very boring album, lack of good works.

Advertisements