mando diao aelita

Ogólna ocena: 3

Gatunek: Elektroniczna Synthpop

Najnowszy album szwedzkiego zespołu.
Szwedzi postanowili porzucić rocka i zachłysnęli się elektroniką, synth i disco.
Przeciętne kompozycje, brakuje sensu.
Elektronika jest słabo opanowana, brakuje wyczucia. Zespół rozsmakował się też w słabych smyczkach.
Wokal nadal w dobrej formie.
Stylistyczna zmiana działa wyraźnie na niekorzyść. Szkoda Mando Diao.


Translation by Google Translate:
The latest album of the Swedish band.
The Swedes decided to abandon rock and moved toward electronics, synth and disco.
The average compositions, lacking any sense.
Electronics is poorly composed, lacks sense. The team also relished in bad strings.
Vocals are still in good shape.
A stylistic change is definitely a negative change. Poor Mando Diao.

Advertisements