benellenharper_cover_5x5_300rgb

Ogólna ocena: 3

Gatunek: Folk Country

Zapis współpracy amerykańskiego muzyka z matką, Ellen Harper.
Muzyka w klimacie amerykańskiego folku.
Mało urozmaicone, nieoryginalne ballady.
Dobry, nieoryginalny głos Bena, słabszy, ale bardziej oryginalny wokal Ellen. Razem brzmią dobrze.
Stonowana, skromna warstwa instrumentalna.
Mimo krótkiej długości trwania album jest nudny. Od technicznej strony trudno się do czegoś przyczepić, ale państwo Harper nie proponują nic nowego, nic ciekawego.


Translation by Google Translate:
Record of the cooperation of American musician with his mother, Ellen Harper.
Music in the climate of American folk music.
Few varied, aftermarket ballads.
Good, non-genuine voice of Ben, a weaker, but more original vocals of Ellen. Together they sound well.
The subdued, modest instrumental layer.
Despite the short duration of the album is boring. From the technical side it is difficult to be picky, but Harpers do not propose anything new, anything interesting.

Advertisements