Black_Keys_Turn_Blue_album_cover

Ogólna ocena: 4,5

Gatunek: Rock Indie rock Psychodelia

Najnowszy album duetu z Ohio.
Poprzednie “El Camino” umieściło zespół w głównym nurcie muzyki rozrywkowej.
Dług, rozbudowany utwór “Weight of Love” oddala zespół od mainstreamu, duet zwraca się ku psychodelii i potężnym solówkom. Niedługo potem “Fever” z powrotem przywraca Amerykanów głównemu nurtowi. Album jest praktycznie ciągłym oddalaniem się i przybliżaniem do mainstreamu, zmiany mają miejsce nawet w obrębie jednego utworu. Ciężko stwierdzić która tendencja na koniec wygrywa.
Znakomita gitara, ciekawy bas. Na ich tle rozczarowuje nieco perkusja.
Charakterystyczny wokal.
Nierówny album. Wiele pomysłów, ale tylko niektóre dobre. Album momentami nudzi, aby za chwilę przebudzić.
The Black Keys w stylistycznym rozkroku.


Translation by Google Translate:
Latest music by the duo from Ohio.
Previous “El Camino” put the band into the mainstream of popular music.
Long, powerful song “Weight of Love” is taking away the band from the mainstream, the duo turns to psychedelia and powerful solos. Shortly after, “Fever” is taking back Americans to mainstream. The album is practically constant moves away and nearer to the mainstream, changes take place even within one song. It’s hard to say which trend at the end wins.
Outstanding guitar, interesting bass. Against this background, the drums a bit disappointing.
The distinctive vocals.
Uneven album. Many ideas, but only some good. You sometimes get bored but then you are awakened by surprise.
The Black Keys in stylistic dissonance.

Advertisements