Little_Dragon_Nabuma_Rubberband

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Elektroniczna

Nowy album szwedzkiego zespołu.
Muzyka elektroniczna.
Siłą albumu jest niebanalna warstwa instrumentalna.
Dużo słabiej wypadają wokal i niezapamiętywalne kompozycje.
Słychać potencjał, ale ewidentnie jest on niewykorzystany lub wykorzystany w niewłaściwym kierunku.


Translation by Google Translate:
New album of the Swedish band.
Electronic music.
The strength of the album is original instrumental layer.
Much weaker vocals and unremeberable compositions.
You can hear the potential, but apparently it is not fully used or used in the wrong direction.

Advertisements