mr scruff Friendly_Bacteria

Ogólna ocena: 4,5

Gatunek: Elektroniczna Eksperymentalna Jazz

Po pięciu latach przerwy angielski muzyk wydał piąty album w swojej karierze, wydany w legendarnym Ninja Tune.
Eksperymentalna muzyka elektroniczna z nutą jazzu.
Urozmaicone, oryginalne kompozycje.
Rozbudowana elektronika na najwyższym poziomie, artysta skorzystał również z jazzowych instrumentów (fortepian, saksofon, kontrabas).
Wokalnie wspomagają Denis Jones, Vanessa Freeman i Robert Owens.
Dużo lepiej wypadają utwory instrumentalne, połączenie elektroniki i jazzu okazało się dobrym pomysłem.
Zdarzają się słabe momenty, ale zdecydowanie przeważa maestria. Przede wszystkim Mr. Scruff przywrócił elektronice rytmikę, która często jest pomijana lub traktowana w prostacki sposób.
Bardzo dobry, niosący powiew świeżości album.


Translation by Google Translate:
After a five year break, English musician released the fifth album in his career, released by the legendary Ninja Tune.
Experimental electronic music with a hint of jazz.
A varied and original compositions.
Expanded electronics at the highest level, the artist also benefited from the jazz instruments (piano, saxophone, double bass).
Vocal support by Denis Jones, Vanessa Freeman and Robert Owens.
Instrumental piecesare much better, a combination of electronics and jazz proved to be a good idea.
There are weak moments, but far outweighs mastery. First of all, Mr. Scruff restored rhythm to the electronics, which is often neglected or treated in a simplistic way.
Very good, carrying a breath of fresh music.

Advertisements