The_Roots_And_Then_You_Shoot_Your_Cousin

Ogólna ocena: 3

Gatunek: Hip-hop

Nowy album legendy amerykańskiego hip-hopu.
Alternatywny hip-hop.
Zespół postanowił rap i instrumental oparty na instrumentach nietradycyjnych dla hip-hopu (najważniejszą rolę odgrywa fortepian).
Album jest spójny w swoim eksperymencie, ale rezultaty nie przekonują – słaby, nijaki album.


Translation by Google Translate:
New album of the legend of American hip-hop.
Alternative hip-hop.
The band decided to join rap and instrumental based on non-traditional instruments for hip-hop (the most important role played by the piano).
The album is consistent in his experiment, but the results are not convincing – weak, unremarkable album.

Advertisements