archive-axiom

Ogólna ocena: 2,5

Gatunek: Progresywna Eksperymentalna

Nowy album londyńskiego zespołu, ktoremu towarzyszy premiera filmu pod tym samym tytułem.
Muzyka progresywna.
Długie, rozbudowane kompozycje.
Nuda, brak akcji, brak pomysłów, brak czegokolwiek co by przyciągało.
Efektem jest słaby album. Tania awangarda, której szczytem jest pięciominutowe solo dzwonów kościelnych. Nie ma czego słuchać, strata czasu.


Translation by Google Translate:
New album of the London band, accompanied by the release of the film of the same title.
Progressive music.
Long, complex compositions.
Boredom, lack of action, lack of ideas, lack of anything that would attract.
The result is a weak album. Cheap avant-garde, whose apogee is a five-minute solo of church bells. There is nothing to listen to, a waste of time.

Advertisements