hercules and love affair - the feast

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Disco Elektroniczna

Najnowszy album zespołu z NY.
Muzyka disco.
Mało urozmaicona, prosta rytmika. Dość oszczędna warstwa instrumentalna. wokalnie wspierają m.in. John Grant i Rouge Mary.
Bardzo równy album, nie ma tu utworów bardzo dobrych, ale całość trzyma przyzwoity poziom.


Translation by Google Translate:
The latest album of the band from NY.
Disco music.
Little varied, simple rythmics. Quite frugal instrumental layer. Vocal support by, among others, John Grant and Mary Rouge.
Very equal album, there are no very good tracks, but the whole holds a decent level.

Advertisements