WYR0514tubejktnoguidlines

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Post-punk Indie rock Lo-fi

Najnowszy album zespołu z Nowego Jorku.
Nierówny album. Pierwsza połowa krążka jest przeciętna, niezrozumiała, brakuje ciekawych pomysłów. Począwszy od długiego “She’s Rolling” mamy do czynienia z bardzo dobrymi, interesującymi utworami.
Muzyka na pograniczu post-punka i indie rocka zagrana w konwencji lo-fi.
Dobre instrumenty, dobry wokal.
Dobry album, dużo lepszy niż poprzedni “Light Up Gold”.


Translation by Google Translate:
The latest album of the band from New York.
Uneven album. The first half of the disc is mediocre, incomprehensible, lack of interesting ideas. Starting from the long “She’s Rolling” we are dealing with a very good, interesting songs.
Music on the border of the post-punk and indie rock played in a lo-fi convention.
Good instruments, good vocals.
A good album, much better than the previous “Light Up Gold”.

Advertisements