UltraviolenceLDR

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Dream pop

Najnowszy album amerykańskiej piosenkarki.
Dream pop.
Mało urozmaicone, słabe kompozycje utrzymane w melodramatycznym klimacie.
Słabe instrumenty.
Przy nieciekawych kompozycjach i słabych instrumentów artystce pozostał jedynie wokal. Lana Del Rey ratuje swoim czystym, ulotnym i jednocześnie dźwięcznym głosem, chociaż wokalnie również nie pokazuje niczego nowego.
Przeciętny album, zabrakło dobrych piosenek, tylko dla fanów.


Translation by Google Translate:
The latest album by American singer.
Dream pop.
Little varied, weak compositions kept in a melodramatic climat.
Weak instruments.
When compositions are uninteresting and instruments are weak, the artist remained only the vocals. Lana Del Rey saves the whole with her pure, ethereal and at the same time resonant voice, but also vocally does not show anything new.
The average album, lacked good songs, only for the fans.

Advertisements