Deadmau5_-_while_(12)

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Elektroniczna

Siódmy album kanadyjskiego producenta, który proponuje 130-minutowe dwupłytowe wydawnictwo.
Muzyka elektroniczna.
Nastąpił wyraźny podział na rytmiczne, taneczne kompozycje oraz spokojne utwory z bardzo częstym użyciem fortepianu. Niestety nie udało się osiągnąć spójności. O ile w wyrazistych kompozycjach wyczuwa się świeżość i kunszt, o tyle jeśli chodzi o fortepian, to artysta niczego nie odkrywa.
Nierówny album, ale całość trzyma poziom.


Translation by Google Translate:
Seventh album of the Canadian producer, who proposes a 130-minute double CD release.
Electronic music.
There was a clear division into the rhythmic dance compositions and quiet songs with very frequent use of the piano. Unfortunately the prodycer was unable to achieve cohesion. While in the expressive compositions you feel the freshness and craftsmanship, when it comes to the piano, the artist reveals nothing.
Uneven album, but the whole holding decent level.

Advertisements