140226-pup-album-cover

Ogólna ocena: 4,5

Gatunek: Lo-fi Punk Noise rock

Debiutancki album zespołu z Toronto.
Niepokorny, ostry rock w klimatach lo-fi.
Ciekawe, urozmaicone, oryginalne kompozycje.
Dobre ścieżki wokalne, zręczne użycie chórków.
Przyzwoite instrumenty.
Siłą albumu są świeże, dobre kompozycje. Ciekawe rozwiązania przykrywają niedociągnięcia.
Muzycy poruszyli wiele wątków, na albumie znalazły się brudny noise rock, beztroski punk rock, ale także rozbudowane kompozycje. Ciekawe, które wątki zostaną kontynuowane w przyszłości. PUP wzmacnia już dotąd silną scenę kanadyjskiego lo-fi.


Translation by Google Translate:
The debut album of the band from Toronto.
Defiant, sharp rock in lo-fi climates.
Interesting, varied and original compositions.
Good vocal tracks, clever use of backing vocals.
Decent instruments.
The strength of the album is based on fresh, good compositions. Interesting solutions cover the shortcomings.
Musicians touched on many topics, on the album there are dirty noise rock, carefree punk rock, but also complex compositions. I wonder which topics will be continued in the future. PUP strengthens the already strong Canadian lo-fi scene.

Advertisements