Cher_Lloyd_-_Sorry_I'm_Late_(Official_Album_Cover)

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Pop

Najnowszy album angielskiej piosenkarki.
Nowoczesny pop, trochę elektroniki, trochę hip-hopu.
Nieoryginalny album: zarówno w kompozycjach jak i wokalu nie ma niczego nowego.
Co więcej wokal i warstwa instrumentalna nie wykraczają poza przyzwoitość.
Siłą albumu są dobre, przebojowe piosenki, które odgrywają decydującą rolę w tym gatunku muzycznym.
Nieoryginalnie, ale bardzo porządnie, równo i przebojowo.


Translation by Google Translate:

The latest album of the English singer.
Modern pop, some electronics, a bit of hip-hop.
Non-original music: both in compositions and vocals there is nothing new.
What’s more vocal and instrumental layer does not extend beyond decency.
The strength of the album are good, the hit songs that play a decisive role in this genre.
Unoriginally, but very neat, evenly and with hits.

Advertisements