ed sheeran X_cover

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Pop R&B

Najnowszy album angielskiego piosenkarza.
Muzyka popowa, Sheeran często sięga po R&B.
Przeważają akustyczne kompozycje.
Przeciętny wokal.
Instrumenty nie wyróżniają się.
Poza kilkoma utworami w końcówce (“Runaway”, “The Man”) panuje nijakość, brak treści. Wydaje się, że muzyk nie posiada wyróżniających umiejętności muzycznych czego wynikiem jest przeciętny album.


Translation by Google Translate:
English singer’s latest album.
Pop music, Sheeran often reaches for R&B.
Outweigh acoustic compositions.
The average vocals.
Instruments do not stand out.
Except for a few songs at the end (“Runaway”, “The Man”), there is dullness, lack of content. It seems that the musician does not have a distinctive musical skills resulting in a mediocre album.

Advertisements