gusgus_Cover_Final_Square

Ogólna ocena: 4

Gatunek: Elektroniczna Electropop

Nowy album zespołu z Islandii.
Powściągliwa muzyka taneczna.
Muzycy udowodnili wyczucie i dojrzałość, kompozycje trzymają poziom. Niestety brakuje urozmaicenia co staje się przyczyną nudy.
Znakomita produkcja, znakomite, pełne brzmienie.
Wyważony, porządny album, ale brakuje urozmaiceń i zachwytów.


Translation by Google Translate:
New album of the band from Iceland.
Restrained dance music.
Musicians proved sense and maturity, the compositions are holding level. Unfortunately, there is lack of variety which becomes the cause of boredom.
Excellent production, excellent, full sound.
A Balanced, decent album, but it lacks pizzazz and variety.