5SOS_album_cover

Ogólna ocena: 3

Gatunek: Pop punk Pop rock

Debiutancki album australijskich nastolatków.
Skrzyżowanie One Direction i Green Day.
Energetyczne kompozycje całkowicie pozbawione oryginalności.
Przeciętne instrumenty i wokale.
Album pozwala poznać problemy współczesnych nastolatków, najbardziej wzrusza piosenka “18” – chłopcy nie mogą się doczekać 18-letnich urodzin, opowiadają o konsekwencjach jakie pociąga za sobą nieprzekroczenie magicznej granicy: “So tell me what I can do? I bought my fake ID for you”.
Nie jest to debiut roku, ale nie jest to też debiut beznadziejny – na tle chociażby One Direction 5SOS jawi się jako kopalnia pomysłów. No i nieoceniony dystans do siebie potwierdzony we wspomnianej piosence.


Translation by Google Translate:
The debut album of Australian teenagers.
Crossing One Direction and Green Day.
Energetic compositions completely devoid of originality.
Average instruments and vocals.
Album allows you to explore the problems of modern teenagers, the song “18” moves most – boys can not wait for 18 years birthday, talk about the consequences that entails not exceeding the magic limit: “So tell me what I can do? I bought my fake ID for you “.
This is not the debut of the year, but it is also not hopeless debut – even against the One Direction 5SOS appears to be a gold mine of ideas. Add to this a sense of humour confirmed in the mentioned song.

Advertisements