Pennywise_-_Yesterdays

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Punk

Nowy album prekursorów kalifornijskiego punka.
Punk rock w klasycznej formie.
Mało urozmaicone, nieoryginalne kompozycje.
Muzycy w porównaniu chociażby do poprzedniego albumu wyraźnie stracili siłę – osłabł wokal, niemrawo brzmią instrumenty.
Mimo wszystko Pennywise nadal trzyma przyzwoity poziom, album może być jednak momentem granicznym – jeśli niekorzystna tendencja się utrzyma to strach będzie słuchać kolejnego albumu.


Translation by Google Translate:
New album of the precursors of Californian punk.
Punk rock in the classic form.
Few varied, aftermarket compositions.
Musicians even compared to the previous album clearly lost their strength – weakened vocals, sound instruments sluggishly.
Nevertheless, Pennywise still holds a decent level, the album may be, however, the breaking point – if unfavorable trend continues you can be afraid to listen to the next album.

Advertisements