EVERY TIME I DIE – FROM PARTS UNKNOWN

From_Parts_Unknown_Cover,_Every_Time_I_Die

Ogólna ocena: 5

Gatunek: Hardcore Punk Sludge

Najnowszy album zespołu z NY.
Muzyka łącząca mathcore, hardcore punk i sludge.
Bardzo dobre kompozycje, znakomita zabawa rytmem.
Bardzo dobre instrumenty, bardzo dobry wokal.
Pomiędzy core’owe utwory zespół umiejętnie wplótł spokojny “Moor”.
Zdarzają się przebłyski geniuszu jeśli chodzi o rytmikę, ogólnie bardzo dobry album, nie dziwi zachwyt krytyków.


Translation by Google Translate:
The latest album of the band from NY.
Music connects mathcore, hardcore punk and sludge.
Very good composition, great rhythm.
Very good instruments, very good vocals.
Between core songs the band skillfully wove calm “Moor”.
There are flashes of genius when it comes to rhythm, overall a very good album, it is not surprising that critics are delighted.

Advertisements

3 thoughts on “EVERY TIME I DIE – FROM PARTS UNKNOWN

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s