From_Parts_Unknown_Cover,_Every_Time_I_Die

Ogólna ocena: 5

Gatunek: Hardcore Punk Sludge

Najnowszy album zespołu z NY.
Muzyka łącząca mathcore, hardcore punk i sludge.
Bardzo dobre kompozycje, znakomita zabawa rytmem.
Bardzo dobre instrumenty, bardzo dobry wokal.
Pomiędzy core’owe utwory zespół umiejętnie wplótł spokojny “Moor”.
Zdarzają się przebłyski geniuszu jeśli chodzi o rytmikę, ogólnie bardzo dobry album, nie dziwi zachwyt krytyków.


Translation by Google Translate:
The latest album of the band from NY.
Music connects mathcore, hardcore punk and sludge.
Very good composition, great rhythm.
Very good instruments, very good vocals.
Between core songs the band skillfully wove calm “Moor”.
There are flashes of genius when it comes to rhythm, overall a very good album, it is not surprising that critics are delighted.

Advertisements