Tom_Petty_Hypnotic_Eye

Ogólna ocena: 5

Gatunek: Rock

Nowy album zespołu z Florydy.
Klasyczny amerykański rock, słychać odległe echa bluesa i jeszcze bardziej odległe echa hard rocka.
Urozmaicone kompozycje na wysokim poziomie – praktycznie każdy utwór jest porządną kompozycją, bez względu na to, czy jest to mocny rock, bluesowa improwizacja, czy spokojna ballada.
Specyficzny wokal balansujący na granicy kiczu, tym razem Petty balansuje bardzo dobrze.
Znakomite instrumenty, uwagę zwraca zwłaszcza znakomite brzmienie gitar.
Bardzo dobry rockowy album, bardzo silnie odwołujący się do korzeni a jednocześnie z pewnością niewsteczny. Zespół udowodnił, że jest ktoś w tym roku w rocku poza Jackiem Whitem.


Translation by Google Translate:
New album of the band from Florida.
The classic American rock, you can hear the distant echoes of blues and even more distant echoes of hard rock.
The varied compositions at a high level – practically every song is a respectable composition, regardless of whether it is a strong rock, blues improvisation, or calm ballad.
The specific vocal balancing on the verge of kitsch, this time Petty balances very well.
Excellent instruments, attention should be paid especially to great sound of guitars.
Very good rock album, very strongly referring to the roots while certainly not retrograde. The band proved that there is someone in this year’s rock outside Jack White.