Sam_Smith_In_the_Lonely_Hour

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: R&B Pop

Debiutancki album 22-latka z Londynu.
Smith porusza się w wielu gatunkach, dominuje pop i R&B.
Nie ma co kryć, najważniejszą rolę odgrywa wokal. A ten jest niestety nierówny. Z jednej strony intryguje oryginalna barwa, z drugiej strony irytuje przesadne rozrzewnienie. Niestety artysta ignoruje wątłość swojego głosu, próby wyciągnięcia trudnych partii często kończą się nieprzyjemnym skrzekiem.
Niestety artysta nie proponuje zbyt wielu ciekawych kompozycji, wyróżnić można “Stay With Me”, “I’ve told you now” i “Lay Me Down”.
Sam Smith jest kolejnym po Jamesie Blake’u i King Krule białym Brytyjczykiem, który sięga po czarną muzykę – niestety ze znacznie gorszymi rezultatami. Jest potencjał ale niełatwo będzie go wykorzystać.


Translation by Google Translate:
The debut album of 22-year-old singer from London.
Smith moves in many genre pop and R&B dominate.
The most important role is played by the vocals. And this is unfortunately uneven. On the one hand, intrigues original timbre, on the other hand annoys exaggerated tenderness. Unfortunately, the artist ignores the frailty of his voice, trying to pull the challenging track often end up with unpleasant squawking.
Unfortunately, the artist does not propose too many interesting compositions, “Stay With Me”, “I’ve told you now” and “Lay Me Down” can be distinguished.
Sam Smith is the next after Jamies Blake and King Krule white Briton who reach for black music – unfortunately with much worse results. There is potential but it will not be easy to use it.

Advertisements