magic - DontkilltheMagic

Ogólna ocena: 3,5

Gatunek: Pop Reggae

Debiut zespołu z Toronto.
Chłopięcy pop w przebraniu reggae, słyszalne odległe echa The Police.
Zespołowi udało się niełatwe – album jest nowatorski pod względem połączenia stylistyk i przewidywalny do bólu jednocześnie.
Przeważają nijakie kompozycje, wybijają się jedynie ostatnie trzy kompozycje.
Bezbarwne instrumenty, przeciętny, smutny wokal.
Zespołowi niewiele brakuje do tandety, “Don’t Kill The Magic” jest debiutem przeciętnym, niemniej jednak pozostaje ciekawość dotycząca przyszłości zespołu. Lekkość ratuje nijaki album.


Translation by Google Translate:
Debut of the band based in Toronto.
Boys pop dressed reggae, you can hear distant echoes of The Police.
The band managed to do difficult thing – the album is innovative in terms of connection styles and painfully predictable at the same time.
Outweigh bland compositions stand only last three compositions out.
Bland instruments, mediocre, sad voice.
Band’s music is not far away from trash, “Don’t Kill The Magic” is an average debut, but a curiosity about the future of the band remains. Lightweight saves unremarkable album.

Advertisements